Mijn monument verduurzamen, hoe pak ik dat aan?

Een monument is per definitie duurzaam: het gaat immers al jaren mee! Maar verduurzamen van een monument kan nog best een uitdaging zijn. Deze uitdaging gaan we graag samen met u aan.

 

Mogelijkheden in verduurzaming

Wij hebben jarenlange ervaring in werken met monumentale panden, zijn specialisten als het gaat om wat er bouwkundig wel en niet kan in een monument. Door deze kennis, gecombineerd met de kennis van bouwhistorie en verduurzamingsmogelijkheden, kunnen wij eigenaren en beheerders van monumenten goed adviseren en ontzorgen op het pad naar verduurzaming.

Wij werken conform de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Onze DuMo adviseur komt bij u langs voor een keukentafelgesprek en een opname in het pand. U krijgt daarna een verkennend opname rapport met verduurzaminsgopties die bouwkundig gezien kunnen worden toegepast op uw monument (op basis van ERM checklist).

Met dit verkennende rapport heeft u inzicht in de kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en het gebouwgebruik. Een eerste, persoonlijke inventarisatie voor de verduurzaming van uw monument.

Vergoeding en BTW-vrij
Heeft u een abonnement bij de Monumentenwacht Noord-Holland? Dan mogen wij de Quickscan BTW-vrij voor u uitvoeren. Voor Rijks-, Provinciale,- en Gemeentelijke monumenten èn panden die een beeldbepalende status genieten wordt via een regeling vanuit het Nationaal Restauratiefonds (NRF) van het factuurbedrag 50% vergoed of tot maximaal 500 euro. Lees meer op de website van het NRF.

Kosten: €1.005,- voor woonhuizen t/m 500 m2. Voor grotere panden (bijvoorbeeld kerken): op aanvraag.

We gaan een stap verder dan het Duurzaamheidsonderzoek. Tijdens deze stap doen we indicatief en gericht onderzoek naar de huidige situatie en kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en gebouwgebruik. Met een opgave van de mogelijke energieverbruiksbesparing en investeringskosten. Ten opzichte van een het Duurzaamheidsonderzoek (Quickscan, niveau 1) gaat het hier om een gedetailleerdere uitwerking.

Het resultaat is een indicatieve businesscase voor verduurzaming van uw monument. Voor niveau 3 wordt dit nog verder uitgewerkt in een gedetailleerde businesscase voor verduurzaming van uw monument, zodat u vervolgens stappen kunt zetten voor de daadwerkelijke verduurzaming van uw monument.

Wij bieden niveau 2 en 3 alleen samen aan.

Vergoeding vanuit het Rijk
Voor Rijksmonumenten: 50% van het factuur bedrag, met een maximum van 1750 euro ex btw. Meld u aan voor deze regeling, met uitvoer door de Monumentenwacht Noord-Holland, via dit formulier.

Vergoeding vanuit het Nationaal Restauratiefonds (NRF)
Voor overige monumenten (!ook beeldbepalend): 50% van het factuurbedrag met een maximum van €1.750,- inclusief BTW. Deze vergoeding word door de eigenaar/beheerder zelf aangevraagd. Lees meer op de website van het NRF.

Kosten: op aanvraag.

Als bij de opdracht voor de Quickscan (niveau 1) ook opdracht gegeven wordt voor niveau 2/3 dan is er korting mogelijk omdat tijdens de opname op locatie voor alle 3 de niveau’s kan worden geïnventariseerd.

Wij begeleiden u als onafhankelijke partij om tot uitvoering te kunnen komen. Het is daarbij belangrijk om samen te besluiten welke maatregelen worden uitgevoerd en wanneer. Vervolgens helpen wij u bij het opvragen van offertes, kunnen offertes vergelijken en helpen bij:

  • het opstellen van een opdracht richting uitvoerende partijen
  • de vergunningaanvraag
  • de bouwbegeleiding

Vergoeding vanuit het Rijk
Voor Rijksmonumenten: 100% van de factuur met een maximum van 2.500 (ex-BTW). Meld u aan voor deze regeling, met uitvoer door de Monumentenwacht Noord-Holland, via dit formulier.

Kosten: offerte op basis van regie. Lees meer over onze tarieven.

Hoe wij werken

Monumentenwacht Noord-Holland heeft 11 bouwkundig inspecteurs in dienst. Zij werken in heel Noord-Holland en helpen u graag met uw pand. Zij maken met veel plezier, samen met u, een rondje in en om uw pand, inspecteren o.a. op moeilijk bereikbare plekken en stellen in samenspraak met u een onderhoudsplan op. Wanneer u uw eerste afspraak bij ons maakt, krijgt u één van onze vakbekwame bouwkundig inspecteurs over de vloer. Deze inspecteur is uw contactpersoon, en zal de tijd nemen om u en uw pand echt te leren kennen. Bij uw eigen persoonlijke inspecteur kunt u terecht met vragen of eventuele verdere vervolgafspraken. Uiteraard is er ook altijd iemand op onze administratie aanwezig, die u graag verder helpt met vragen of afspraken.

Pin It on Pinterest