Meest gestelde vragen

klik eenvoudig op de vraag hieronder en vind het antwoord!

De Monumentenwacht komt al decennia lang bij eigenaren en beheerders van monumentale panden over de vloer.
Vaak worden vergelijkbare vragen gesteld over bijvoorbeeld het werk van de Monumentenwacht, over het uitvoeren van onderhoud, aanvragen van vergunningen en subsidies of hoe te verduurzamen. Deze vragen en antwoorden willen we hier graag met u delen.
Periodiek worden de vragen aangevuld en de antwoorden geactualiseerd. Hou hiervoor onze website in de gaten. Abonnees krijgen ook 4 keer per jaar onze nieuwsbrief.

faq

Algemene vragen

Wat is de Monumentenwacht?

Stichting Monumentenwacht Noord-Holland is er om eigenaren en beheerders te adviseren en ontzorgen bij de instandhouding van hun prachtige panden.

Met grote kennis van de regionale eigenheid, ervaring en (onafhankelijke) deskundigheid inspecteren, adviseren en begeleiden de monumentenwachters bij onderhoud en verduurzaming van rijksmonumenten en zetten deze kennis ook in voor provinciale of gemeentelijke monumenten en overig erfgoed als karakteristieke of beeldbepalende panden en in panden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Vanuit de visie dat structurele periodieke inspecties en klein herstel, groot leed (achterstalligheid) voorkomt. Wij hebben als Stichting geen winst oogmerk, wij werken sober en doelmatig, met kwaliteit voorop.

Het inspectiewerk van de Monumentenwacht is voor onze abonnees door de belastingdienst gevrijwaard van btw. Daarnaast kunnen eigenaren / beheerders aanvullende dienstverlening bij ons afnemen, bijvoorbeeld ondersteuning bij het indienen van subsidieaanvragen, verduurzamingsadvies of begeleiding tijdens de uitvoering van het onderhoud. Hierin werken wij vanuit een personele unie samen onze met Monumenten Bouwadvies.

Voor wie is de Monumentenwacht?

Voor iedereen die van onze diensten gebruik wenst te maken.

Alle eigenaren en beheerders van erfgoed in onze provincie kunnen abonnee worden van de Monumentenwacht. Wanneer u abonnee bent zijn de bouwkundige inspecties met rapportages en het verduurzamingsonderzoek tegen een gereduceerd tarief en btw vrij voor uw beschikbaar.

Wat kan de Monumentenwacht voor mij betekenen?

De monumentenwachters inspecteren, constateren, adviseren, rapporteren, monitoren en voeren klein (nood)herstel uit. Denk hierbij aan het vervangen van een kapotte lei, het terugleggen van verschoven dakpannen of noodherstel aan een lekke dakgoot.

Heeft u last van lekkage? Belt u ons gerust, dan komen wij zo snel mogelijk langs om de oorzaak op te sporen en indien mogelijk dit (tijdelijk) te verhelpen.

 Daarnaast is het belangrijk om daken en goten regelmatig bladvrij te maken. Dit nemen wij altijd mee met de inspectie, maar u kunt hier ook apart een afspraak voor maken.Onze inspecties worden uitgevoerd met de modernste technieken: endoscopen en warmtecamera’s. En onze monumentenwachters zijn specifiek getraind om te werken op hoogte.

Wanneer komt de Monumentenwachter weer langs?

Wanneer u abonnee bent bij de Monumentenwacht, dan nemen wij eens in de circa een a twee jaar contact met u op om te vragen of u mee wilt doen aan de inspectieronde.Indien u wenst dat wij langskomen dan wordt er een afspraak gemaakt. Slaat u liever een jaar over? Dan is dat uiteraard geen probleem. Al adviseren wij u regelmatige controles van uw erfgoed.Daarnaast kunt u ook altijd zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Onderhoud

Waar start ik met het uitvoeren van onderhoud?

Wilt u uw onderhoud structureel goed uitvoeren, denk dan altijd van buiten naar binnen en vooruit. Daarbij bedoelen we dat het belangrijk is om plekken in de gaten te houden waar vervolgschades kunnen onstaan: bijvoorbeeld verschoven dakpannen of verstopte goten. Dus bekijk regelmatig het dak en haal af en toe een hand door de goot (of laat de Monumenwacht dit voor u doen).


Kijk ook naar het schilderwerk: hou er rekening mee dat schilderwerk circa eens per zes jaar uitgevoerd moet worden en soms al met een jaar of drie een bijwerkbeurt nodig heeft.

 Uw monumentenwachter kan periodiek met u meekijken over het noodzakelijk onderhoud: zo voert u altijd op tijd het juiste onderhoud uit.


Wat kan ik zelf doen?

Houd er rekening mee dat u onderhoud uitvoert aan een monument: het is aan te raden om gespecialiseerd onderhoud door een deskundige uit te laten voeren. En vantevoren altijd een controle uit te voeren bij uw gemeente of de werkzaamheden mogelijk vergunningplichtig zijn.Natuurlijk zijn er werkzaamheden die u zelf uit kunt voeren, bijvoorbeeld het rechtleggen van pannen of schilderwerk. Twijfelt u over de onderhoudstechnieken of te gebruiken materialen, neem dan contact op tijdens uw inspectie met uw monumentenwachter.

Onze monumentenwachters staan graag voor u klaar om mee te denken. Waar dat kan doen zij dit tijdens de inspectie. Als het buiten de inspectie om is dan brengen we daar kosten voor in rekening.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Heeft u schade aan uw gebouw? Mogelijk zelfs accute problemen als lekkage? Dan kunt u het beste uw bekende aannemer raadplegen. Twijfelt u wat te doen of heeft u geen bekende aannemer in de omgeving, neem dan contact op met ons om waar mogelijk (tijdelijke) maatregelen te treffen en met u mee te denken de problemen (structureel) op te lossen. 

Waar vind ik gecertificeerde architecten, adviseurs en aannemers?

Uw Monumentenwacht heeft decennia lange ervaring in uw omgeving en kan altijd met u meedenken om gecertificeerde architecten en aannemers te selecteren om zo kwaliteitsvolle uitvoering te garanderen.

Tarieven

Wat zijn de kosten van de Monumentenwacht?

Als Stichting werken wij zonder winstoogmerk. Wij werken sober en doelmatig met kwaliteit voorop. Als u abonnee bij ons bent krijgt u voor inspecties, meerjarenonderhoudsplannen en aanvullende diensten een gereduceerd tarief en mogen wij de werkzaamheden btw vrij aanbieden.

Bekijk hier onze tarieven

Soorten erfgoed

Hoe kom ik erachter of mijn pand een monument is?

Een rijksmonument is opgenomen in het Rijksmonumentenregister. Deze kunt u hier raadplegen. Een provinciaal of gemeentelijk monument is opgenomen in het proviciale of gemeentelijke monumentenregister. Deze kunt u raadplegen via de website van uw provincie of gemeente, of door contact op te nemen met uw gemeente.


Hoe weet ik of er archeologische resten op mijn grond liggen?

De meeste gemeenten hebben een archeologische verwachtingskaart en/of beleidskaart. Deze is opgenomen in het gemeentelijk bestemmingsplan, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe weet ik of mijn tuin, park, landschap, o.i.d. als groen erfgoed is aangemerkt?

Als uw groene aanleg geregistreerd is als rijksmonument, dan kunt u dit terugvinden in het Rijksmonumentenregister. Deze kunt u hier raadplegen. Andere vormen van erfgoedstatus staan vastgelegd in het gemeentelijk bestemmingsplan, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Ik wil graag dat mijn gebouw of object een monument wordt, kan dat?

Voor de aanvraag van een status als rijksmonument, kunt u een voorstel indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees hier meer over het indienen van een voorstel. 
Echter, de kans dat dit voorstel wordt gehonoreerd is zeer gering. Mogelijk is het voor u haalbaarder om een status als gemeentelijk monument aan te vragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij uw gemeente. 

Subsidies en financiering

Welke subsidies zijn er voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten?

Voor u als particuliere eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie is er de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor instandhoudingskosten, de woonhuissubsidie. Onder instandhoudingskosten valt regulier onderhoud en restauratie (sober en doelmatig). De subsidie bedraagt 38% van de totale kosten die gemaakt zijn voor het onderhoud aan uw monument. Deze subsidie kan jaarlijks tussen 1 maart en 30 april worden aangevraagd over de instandhoudingskosten van het jaar ervoor (dus met terugwerkende kracht).

Wij kunnen u helpen met de aanvraag, neem daarvoor contact met ons op.


Welke subsidies zijn er voor eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn?

Bent u in het bezit van een rijksmonumentale boerderij, molen, kerk, buitenplaats, park of een ander monument dat geen woonhuis (oorspronkelijk niet gebouwd als woonhuis) betreft? Dan komt u in aanmerking voor de subsidiabele instandhoudingssubsidie monumenten (SIM).

De subsidie kan aangevraagd worden voor de reguliere onderhoudskosten (sober en doelmatig, op basis van een zesjarig-onderhoudsplan. De subsidie kan daarom per monument eenmaal per zes jaar aangevraagd worden. De aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen 1 februari en 31 maart. Bij de aanvraag moet een meerjarenbegroting en een actueel inspectierapport van de Monumentenwacht meegeleverd worden.

Er is een onder- en bovengrens van subsidiabele kosten, deze zijn afhankelijk van het type monument. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.  Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de subsidie. Hierin werken wij samen met Monumenten Bouwadvies vanuit een personele unie.

Bestaat er financiële compensatie voor objecten zonder rijksmonumentenstatus?

Sommige gemeenten hebben een subsidieregelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Mogelijk heeft uw provincie ook een regeling, neem hiervoor contact op met het subsidieloket van uw provincie.

 Ook kunnen eigenaren van panden/objecten zonder erfgoedstatus vaak terecht bij het Nationaal Restauratiefonds. Kan ik bij de Monumentenwacht een subsidieaanvraag indienen?

Nee, u kunt geen subsidieaanvraag indienen bij de Monumentenwacht. Wij kunnen u enkel adviseren over de meest passende regeling voor uw pand of object.

Toch nog vragen? Neem contact op!

info@monumentenwachtnoordholland.nl

telefoon

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar

e-mail

Pin It on Pinterest