Duurzaamheidsverslag ontvangen – en nu?

Na een bezoek van een van onze inspecteurs heeft u een beknopt verslag ontvangen over de energieprestatie van uw pand. U bent klaar om de volgende stap te zetten om uw pand te verduurzamen, maar wat is die stap? Op deze pagina geven wij u informatie over een aantal zaken zoals de mogelijkheden in subsidies (zowel bij het uitgebreider laten onderzoeken van de mogelijkheden als de uiteindelijke uitvoer), maatregelen in de vorm van Quick-wins die u zelf al kunt uitvoeren en waar partijen te vinden voor de uitvoer van de maatregelen.

Voor welke manier u ook kiest, het is belangrijk om in gesprek te gaan met de gemeente over de maatregelen die u uiteindelijk wilt gaan uitvoeren. Men zegt vaak dat er weinig mogelijkheden zijn om monumenten te verduurzamen door alle regels, maar de gemeente wil net zo graag als u dat panden – ook monumenten – worden verduurzaamd. In het geval van monumenten moet dit wèl op een manier gebeuren die de waardes niet aantast. Wij raden dan ook aan om het gesprek met de gemeente aan te gaan zodat er samen kan worden gesproken over hoe het beste uw pand te verduurzamen.

Verder in 3 stappen

Er zijn een aantal verschillende manieren om verder te komen in het verduurzamen van uw pand:

 1. U wilt meer (en specifiekere) informatie over hoe uw pand te verduurzamen: laat een duurzaamheidsonderzoek uitvoeren
 2. U heeft genoeg informatie om tot uitvoer te komen van maatregelen. Waar vindt u partijen die het werk kunnen uitvoeren en welke financiële opties zijn er?
 3. U gaat zelf aan de slag met het uitvoeren van (een aantal) QuickWins

1. Verdiepend duurzaamheidsonderzoek

Het energieadvies heeft u inzichten gegeven in de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw pand, maar om een stap verder te komen of wellicht in gesprek te gaan met de gemeente over specifieke maatregelen wilt u graag een rapport op laten stellen door een verdiepend duurzaamheidsonderzoek uit te laten voeren. In deze onderzoeken maakt men onderscheid tussen drie verschillende niveaus:

 • Quickscan/verkenning (duurzaamheidsonderzoek niveau 1): een onderzoek na een opname ter plaatse die de mogelijkheden in kaart brengt voor uw pand, inclusief een indicatie van de besparing in energie per maatregel. Investeringskosten worden algemeen aangegeven.
 • Haalbaarheidsonderzoek (duurzaamheidsonderzoek niveau 2): bouwt voort op de Quickscan. In het niveau 1 rapport stonden de besparing en kosten al indicatief genoemd, nu worden een aantal verduurzamingsopties uitgewerkt die men daadwerkelijk wil gaan uitvoeren. Het resultaat hiervan is voldoende voor een gesprek met de gemeente over mogelijke vergunningen en een offerteaanvraag bij aannemers.
 • Maatwerk (duurzaamheidsonderzoek niveau 3): bouwt voort op het haalbaarheidsonderzoek. Soms vergt een verduurzamingsmaatregel nader (extern) onderzoek door een constructeur, bouwhistoricus of bouwfysicus. Dit maatwerkonderzoek wordt door de adviseur vertaalt en aangevuld met de nodige informatie voor het vergunning traject en de uitvoering van de maatregelen.

Welk onderzoek u wilt laten uitvoeren is geheel aan u, naar onze ervaring kunnen de meeste eigenaren al een heel eind komen met een niveau 1 onderzoek.

Regelingen duurzaamheidsonderzoek*

Om de kosten van de bovengenoemde onderzoeken te drukken zijn er een aantal regelingen ter beschikking gesteld. Per regeling staat aangegeven voor welk soort monument deze zijn bedoeld.

 • Vergoeding duurzaamheidsadvies van het Restauratiefonds – niveau 1 onderzoek: alle soorten monumenten èn beeldbepalende panden, niveau 2 en 3: Gemeentelijke en Provinciale monumenten èn Beeldbepalende panden. Let op: Er wordt maximaal één vergoeding uitbetaald per aanvrager, ook als er sprake is van meerdere monumentale panden. Een uitzondering hierop is een mogelijke vervolgvergoeding als eerst een vergoeding is betaald voor een Quickscan (niveau 1) en deze wordt opgevolgd door een Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2) of Maatwerkadvies (niveau 3).
 • Ontzorgingsprogramma van de Rijksdienst – niveau 2 en 3 en begeleiding uitvoer duurzaamheidsmaatregelen: Rijksmonumenten
 • Energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed Noord-Holland van de Provincie Noord-Holland – bedoeld voor alle soorten monumenten èn Beeldbepalende panden. Voorwaarde is dat het gebouwde erfgoed tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk (bijvoorbeeld kerken, musea en andere publiek toegankelijke panden). Interessant om te weten: deze subsidie is ‘stapelbaar’, dat wil zeggen dat er naast deze subsidie ook andere subsidies voor dezelfde kosten mogen worden aangevraagd, zolang het totaal aan subsidie niet uitkomt boven 100% van de rekening.

2. Uitvoeren maatregelen

U heeft genoeg informatie over de mogelijkheden en wil graag verduurzamingsmaatregelen laten uitvoeren in uw pand. Voordat u tot uitvoer komt bent u in gesprek geweest met de gemeente, de uit te voeren maatregelen zijn goedgekeurd en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen voor werkzaamheden kunt u vinden op de website van Monumenten.nl.

Een goede uitvoer van maatregelen aan uw monumentale pand valt of staat met de kwaliteit van de partij die ze uitvoert. Werken aan en met panden “op leeftijd” is nu eenmaal niet hetzelfde als werken aan nieuwbouw panden. Kennis en kunde zijn nodig om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Wees hierop opmerkzaam wanneer u op zoek gaat naar een partij. Zijn de maatregelen die u wilt laten uitvoeren ingrijpend en uitgebreid? Dan kan het verstandig zijn om van tevoren een werkbeschrijving of bestek op te laten stellen. Dit document kan dan weer gebruikt worden bij de vraag om offertes bij de uitvoerende partijen. Mocht u dat willen dan kan de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland dit voor u opstellen.

Wij raden aan om bij in ieder geval 3 verschillende partijen offertes op te vragen, zodat u een goede vergelijking kunt maken van de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden. Als u een bestek of werkbeschrijving heeft laten opstellen dan stuurt u deze mee in uw vraag naar een offerte. Vindt u het fijn als er iemand meekijkt naar offertes om deze te beoordelen en een gunningsadvies op te stellen? Daar kunnen wij van de Monumentenwacht Noord-Holland u mee helpen.

Voor de zoektocht naar uitvoerende partijen kunt u online op twee verschillende plekken verder komen:

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Op hun website vindt u een lijst met leden van deze vereniging: https://www.vakgroeprestauratie.nl/ledenlijst

Maar wellicht nog eenvoudiger is de specialistenwijzer op de website van Monumenten.nl: https://www.monumenten.nl/specialistenwijzer. Op deze specialistenwijzer kunt u zoeken op trefwoorden, bijvoorbeeld “achterzetramen”. U vindt dan partijen met ervaring in het werken met monumenten die deze werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.

Regelingen uitvoeren maatregelen*

Subsidies

 • ISDE: een regeling waar een variant is voor bewoners en voor ‘zakelijke gebruikers‘ (rechtspersonen, maatschap, stichting, vof en cv). Deze regeling is voor alle panden bedoeld, niet specifiek voor monumentale. Wel zijn de voorwaarden waaraan de uit te voeren maatregelen ruimer voor panden met een monumentale status. Deze subsidie vraagt u aan voordat u maatregelen laat uitvoeren. Deze regeling is niet bedoeld voor panden in eigendom van een VvE, maar dat is de SVVE regeling wel.
 • SVVE: Bedoeld voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties, ook voor bijvoorbeeld hofjes.
 • Ontzorgingsprogramma van de Rijksdienst: alleen bedoeld voor eigenaren van Rijksmonumentale panden. Voorwaarde is dat er al een Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2) of Maatwerkonderzoek (niveau 3) is uitgevoerd. Het ontzorgingsprogramma biedt subsidie van 100% van de kosten (of tot €2.500,- euro) voor de begeleiding van uitvoer van verduurzamende maatregeling. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. Alle begeleidingskosten van de DuMo-adviseur worden 100% vergoed tot maximaal EUR 2.500 exclusief BTW (voorwaarde is dat de vergunningsaanvraag voor de verduurzamingsmaatregelen is ingediend). Een lijst van DuMo adviseurs vindt u op deze pagina van het Restauratiefonds, de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland staat ook op deze lijst.

Financiering

 • De Energiebespaarlening van het Warmtefonds: bedoeld voor particuliere eigenaren en VvE’s die duurzaamheidsmaatregelen willen gaan uitvoeren. U kunt de Energiebespaarlening alleen gebruiken voor maatregelen van de maatregelenlijst (er is een aparte voor particulieren en VvE’s), uitgevoerd door een aannemer of installateur. De lening wordt voorafgaand aan de werkzaamheden aangevraagd, het is dus niet mogelijk om deze lening in te zetten voor maatregelen die al in uitvoer zijn.
 • Een financiering via het Restauratiefonds: er zijn verschillende regelingen mogelijk via het Restauratiefonds. Via de link komt u op een pagina met wat uitleg en een financieringscheck waar u door het maken van verschillende keuzes naar een passende regeling wordt geleid. Komt u er niet uit of wilt u graag in gesprek over uw opties? Bel of mail dan gerust naar de Monumentencoaches van het Restauratiefonds. Zij kunnen u vertellen ook wat de opties zijn.

 

*Let op: alle subsidies en financieringsmogelijkheden op deze pagina zijn bedoeld ter informatie en inspiratie om u verder te helpen. De regelingen zelf zijn niet door ons zelf opgesteld, voorwaardes kunnen wijzigen in de loop der tijd. Wij houden dit bij, maar het kan natuurlijk zo zijn dat wijzigingen die in de regeling zijn doorgevoerd nog niet op deze website staan. Kijk dus altijd naar de regeling zelf op de website van de instantie waar deze loopt en lees de voorwaardes ervan zorgvuldig door.

 

3. Quick-wins

Moeten alle verduurzamende maatregelen ingrijpend en kostbaar zijn? Zeker niet. Er zijn ook maatregelen waarmee u zelf kunt beginnen om te besparen op het energieverbruik in uw monument. Hieronder vindt u een lijst van dit soort maatregelen, ook wel Quick-wins genoemd.

Op een rij

Bestaande luiken gebruiken

Wanneer er luiken aanwezig zijn kunnen deze gebruikt worden om warmteverliezen te beperken. Zeker bij extreme weersomstandigheden, zoals zeer warme of koude temperaturen en harde wind, zal het sluiten van de luiken veel invloed kunnen hebben.

Binnendeur en/of vloerluik aanbrengen

Om warmteverliezen naar aangrenzende (onverwarmde) ruimten te beperken is het aan te raden binnendeuren of vloerluiken toe te passen. Zeker in combinatie met vloer- of wandisolatie wordt hiermee voorkomen dat warmte uit gebruiksruimten verloren gaat naar onverwarmde ruimten, zoals bijvoorbeeld een opslagzolder.

Cv-ketel onderhouden

Wij adviseren altijd om uw cv-ketel goed te laten onderhouden. Door de cv-ketel (twee)jaarlijks te laten controleren zorgt u ervoor dat de ketel zuinig en veilig blijft werken. De technische levensduur van een cv-ketel is gemiddeld 15 jaar.

Cv-leidingen isoleren

Isoleer cv-leidingen om onnodig warmteverlies in onverwarmde ruimten te voorkomen. Deze maatregel is eenvoudig zelf uit te voeren en relatief goedkoop, maar omdat het vaak om vele meters cv-leidingen gaat is er wel een flinke besparing te behalen. Let op dat de drinkwaterleidingen niet geïsoleerd worden vanwege de kans op legionella.

Dikke gordijnen

Ter plaatse van de gevelopeningen komt vaak tocht en koudeval voor. Dit kan verminderd worden door het aanbrengen van dikke gordijnen of dupli plisségordijnen. Zowel in de winter als zomer zal het comfort hiermee verbeterd worden. Let echter op dat de gordijnen de warmtestraling van radiatoren niet blokkeren.

Deurdrangers

Deurdrangers zorgen ervoor dat de warmte in een ruimte beter vastgehouden wordt, omdat deuren hiermee niet onnodig open blijven staan. Daarnaast kan een deurdranger voorkomen dat de deur de wand kan beschadigen.

Doorstroombegrenzer

De doorstroomsnelheid van water ligt gemiddeld op 12,5 liter per minuut. Door een doorstroombegrenzer aan te brengen gebruik je ongemerkt minder (warm) water, waardoor tot 50% op water en energie bespaard kan worden. Een doorstroombegrenzer is een ring van rubber of kunststof die in de kraan wordt geplaatst. Een kleine investering die zich snel terugverdiend.

Douchetimer toepassen

Een douchetimer zorgt voor bewustwording van de tijd die u onder de douche doorbrengt en motiveert om korter te douchen. Korter douchen bespaart niet alleen water, maar ook energie om het water op te warmen. Gemiddeld kan men €140 per jaar besparen door circa 2,5 minuut minder lang te douchen.

Energieverbruiksmanager

Een energieverbruiksmanager is een goed hulpmiddel om te monitoren hoeveel energie er op bepaalde momenten wordt verbruikt. Er zijn verschillende systemen beschikbaar, van een scherm aan de muur tot websites en apps. De energieverbruiksmanager bespaart op zichzelf niets, maar maakt het makkelijker en leuker om energie te gaan besparen. De effecten zijn namelijk direct zichtbaar.

Energiezuinge apparaten gebruiken

Oude apparaten kunnen onnodig veel elektriciteit verbruiken, denk daarbij bijvoorbeeld aan televisies, koelkasten, vriezers, wasmachines en drogers. Vervang deze apparaten door een energiezuinig exemplaar met een A-label. Een koelkast met een C-label verbruikt bijvoorbeeld 2x zoveel stroom als een koelkast met een A-label.

Inductie gebruiken

Een inductiekookplaat is de meest duurzame keuze om elektrisch te gaan koken. Deze gebruikt minstens 20% minder elektriciteit dan een keramische- of halogeenkookplaat. Controleer wel of de aansluiting in de meterkast aangepast moet worden en of uw pannen op inductie werken.

Kozijnfolie aanbrengen

Kozijnfolie is een eenvoudige manier om de isolatie van een venster met enkelglas te verbeteren, bijvoorbeeld wanneer het (nog) niet mogelijk is om isolerende beglazing toe te passen. Je kunt het eenvoudig zelf op het kozijn plakken en met een föhn strak spannen. De folie dient zonder luchtlekken aangebracht te worden en te zorgen voor een stilstaande luchtlaag van 1 tot 2 cm. Kozijnfolie is wel zichtbaar en omdat het redelijk kwetsbaar is gaat het maximaal een paar winters mee.

Oude verlichting vervangen door ledverlichting

Een ledlamp is 90% energiezuiniger dan een gloeilamp en gaat daarnaast veel langer mee. Het voelt misschien niet duurzaam om nog werkende gloei- of hallogeenlampen te vervangen, maar voor het klimaat en uw energieverbruik is het wel beter. De milieu-impact van oude lampen zit vooral in het elektriciteitsverbruik om ze te laten branden en de productie-energie om een ledlamp te maken win je binnen 300 branduren terug.

Pompschakelaar bij vloerverwarming

De pomp van een vloerverwarmingssysteem kan een enorme stroomvreter zijn. Wanneer er geen pompschakelaar aanwezig is staat deze pomp namelijk altijd aan, ook wanneer er geen warmtevraag is. Het aanbrengen van deze schakelaar is daarom een simpele oplossing om energie te besparen.

Radiatorventilatoren

Radiatorventilatoren zorgen ervoor dat de warmte van een radiator sneller en beter verdeeld de ruimte in wordt gebracht. Daardoor kan de radiator circa 20% efficiënter werken. Via een sensor worden de ventilatoren ingeschakeld zodra de radiator warm wordt. Deze ventilatoren verbruiken weinig stroom, maken wel wat geluid en zijn beschikbaar voor verschillende typen radiatoren en convectoren.

Reflecterende radiatorfolie

Radiatoren werken op basis van stralingswarmte, maar omdat radiatoren vaak tegen (ongeïsoleerde) buitenmuren zijn geplaatst gaat een groot deel van deze straling verloren naar de buitenmuur. Met behulp van radiatorfolie kan deze warmtestraling terug gereflecteerd worden. De folie kunt u eenvoudig zelf achter de radiator aanbrengen, op de muur of op de radiator zelf.

Slimme verwarmingsregeling toepassen

Een slimme thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur volgens een vooraf ingesteld schema wordt ingeregeld. Hiermee kunt u zorgen dat uw woning op gebruikstijden een aangename temperatuur heeft en vergeet u ’s avonds niet meer de verwarming omlaag te zetten. Er zijn veel verschillende opties om uit te kiezen, bijvoorbeeld een zelflerend systeem, een systeem waarbij u met uw telefoon de verwarming kan bedienen of een systeem dat ook direct inzicht geeft in uw energieverbruik.

Stand-by killers

Wanneer een apparaat op stand-by staat wordt er nog steeds energie verbruikt. Dit sluipverbruik kan geheel gestopt worden met een stand-by killer. Ook door een stekkerblok met schakelaar te gebruiken of door stekkers uit het stopcontract te trekken wordt sluipverbruik voorkomen.

Tijdschakelaar gebruiken

Met een tijdschakelaar kunt u zelf instellen op welke tijden bepaalde apparaten stroom krijgen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat apparaten ’s nachts of wanneer u buiten de deur bent geen stroom krijgen. Hiermee wordt onnodig energieverbruik voorkomen.

Tochtwering brievenbus en deuren

Om tocht bij de voordeur te voorkomen wordt een brievenbusborstel met klep aanbevolen. Deze kan eenvoudig aan de binnenzijde van de deur bevestigd worden.

Aan de onderzijde van (buiten)deuren ontstaat vaak tocht, dit kan opgelost worden door tochtwering aan te brengen. Als de tochtprofielen niet in het zicht geplaatst mogen worden kan een valdorpel een goede oplossing zijn. Siliconen tochtprofielen zijn veerkrachtiger en duurzamer dan de rubberen varianten. Wanneer tochtwering wordt aangebracht is het belangrijk om wel voldoende ventilatiemogelijkheden te behouden, om een ongezond binnenklimaat te voorkomen.

Tochtwering vensters aanbrengen

Er zijn verschillende tochtprofielen beschikbaar om kieren tussen ramen en het kozijn te dichten. Metalen tochtprofielen gaan langer mee dan profielen gemaakt van rubber of kunststof. Bij schuiframen dient men extra goed op de wisseldorpel te letten bij het aanbrengen van tochtwering. Wanneer tochtwering wordt aangebracht is het belangrijk om wel voldoende ventilatiemogelijkheden te behouden, om een ongezond binnenklimaat te voorkomen.

Tochtwering tussen kozijnen en metselwerk

Bij de aansluiting van vensters op het metselwerk kunnen kieren ontstaan die zorgen voor tocht. Deze kieren kunnen bijvoorbeeld worden gedicht met een UV-bestendig voegenvulprofiel. Hierdoor worden warmteverliezen beperkt, wordt ongedierte geweerd en de geluidsisolatie verbeterd. Wanneer tochtwering wordt aangebracht is het belangrijk om wel voldoende ventilatiemogelijkheden te behouden, om een ongezond binnenklimaat te voorkomen.

Verlichtingsregeling aanbrengen

Verlichting kan ook ingesteld worden met bewegingssensoren in plaats van schakelaars, op deze manier blijft de verlichting niet per ongeluk aan staan. Ook gaat de verlichting pas aan wanneer beweging gedetecteerd wordt, dit is bijvoorbeeld erg handig in een trappenhuis. Buitenverlichting kan zo ingesteld worden dat deze pas aan gaat wanneer de zon onder is.

Vloerkleed toepassen

Een vloerkleed kan de koude straling vanaf de vloer beperken. Hiermee zorgt het voor een behaaglijk gevoel en zal u de ruimte minder snel als koud ervaren.

Waterbesparende douchekoppen en kranen

Een waterbesparende douchekop verbruikt circa 20% minder water in vergelijking met een standaard douchekop. Dit kan zelfs oplopen tot 40% wanneer een regendouche vervangen wordt. Een waterbesparende douchekop laat maximaal 7,2 liter water per minuut door en voegt hier lucht aan toe, zodat u nog steeds een krachtige waterstraal zal ervaren.

Waterzijdig inregelen

Met het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie is het mogelijk om tot 15% op het energieverbruik te besparen. Een installateur zal ervoor zorgen dat het warme water van het systeem gelijkmatig over de afgiftesystemen verdeeld wordt. Het systeem zal hierdoor op de meest efficiënte manier werken, waardoor deze zuiniger in gebruik is en het comfort in het pand toeneemt.

Zoneregeling

Met behulp van zone-regeling kan de temperatuur per ruimte worden ingesteld. Iedere radiator heeft daarvoor een elektronisch bedienbare radiatorknop nodig. Via wifi kan elke radiator bediend worden, vaak kan dit ook met een app op uw telefoon. Omdat de verwarming per ruimte aan- of uitgezet kan worden bespaard u energie en wordt het comfort verbeterd.

Zonwering

Door zonwering aan te brengen kan men ervoor zorgen dat het binnenklimaat in de zomers koel blijft. Goede oplossingen zijn bijvoorbeeld persiennes, screens en markiezen.

Toch nog vragen? Neem contact op!

info@monumentenwachtnoordholland.nl

telefoon

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar

e-mail

Pin It on Pinterest